hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

Testvértelepülések

Ragály

A település neve valószínűleg szerb rogalj, jelentése szarv, szóból származik. Templommal már a 13. században rendelkezett. A lakosság nagy többsége a XVI. században áttért a református hitre. A török megszállástól sokat szenvedtek, 1558-ban felégették a falut. Legnagyobb birtokos család a Balassa család volt a településen.

Ragály képeken:


Zubogy

Bár a régészeri leletek szerint a település már a 12. században is létezett, első okleveles említése 1282-ből származik. A török hódoltság idején lakossága erősen lecsökkent, fejlődése a 20. század iparfejlesztései nyomán indult meg.

Zubogy képeken:


www.zubogy.hu


Ibrány

A település nevét az Ibrahim személynévből származtatják. Az Ibrány név az 1280-ban kelt, László király által kiadott oklevélben szerepelt először. 1600-as évek fordulóján Bocskai hajdúi számára nyújtott védelmet, de a Rákóczi-szabadságharc idejére már szinte teljesen elpusztult. A 15. században épült várkastély a török időkben végvárként szolgált, majd az 1600-as évek fordulóján Bocskai hajdúi számára nyújtott védelmet, de a Rákóczi-szabadságharc idejére már szinte teljesen elpusztult.

Az 1880-as években Tisza szabályozásával felszabaduló földterületek mezőgazdasági művelés alá vonása pozitívan hatott a település gazdasági fejlődésére. Az akkori mintegy 3000 fős lakosságával a nagy lélekszámú falvak közé számított és infrastrukturális (óvoda, iskola, majd 1962-től gimnázium is létesült) fejlettsége miatt is, fokozatosan a kistérség központjává vált.

1993-ban Göncz Árpád városi címet adományozott a szabolcsi településnek. A város két legégetőbb problémája jelenleg: a viszonylag magas munkanélküliség (28%) és a fiatalok elvándorlása.

Ibrány képeken:


www.ibrany.hu