hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

Falunkról

cimervhr-falunkrolVárhosszúrét a szilicei fennsík lábánál a Csermosnya és a Pacsai patak torkolatánál keletkezett a 14. század elején. Észak felől Krasznahorka Váraljával, keletről Hárskúttal, délről Szilicével és nyugat felől pedig Jólész községgel határos.

A község keletkezése valószínűleg Kraszna-Horka várának építési idejével esik össze, mivel a község Krasznahorka várának tartozéka volt. A legrégibb felkutatott iratok a 14. században tesznek róla említést. A környéken eredetileg földesúri rét állott, amely mellett előbb majorság, majd később falu fejlődött. Az első írott bejegyzést a faluról 1338-as évből való. A falu neve a történelem során nem sokat változott s a Várhosszúrét nevet 1907-es évtől viseli. A település a Bebek család munkája, melynek idején élénk juh és kecsketenyészet folyt. A falu kialakulásánál a XIV. században a magyarságnak jutott a főszerep. 1570 február 1-én a török felégette a falut. Népességére károsan hatott a török pusztítás. Sok volt a puszta telek és ebben az időben pusztított a pestis járvány is, ami a falu lakosságát egynegyedére csökkentette. A XVI. század második felében a falu már nem a Bebek családhoz, hanem az Andrássy család birtokába tartozott.

Várhosszúrét és Kraszna-Horka vára

Várhosszúrét és Kraszna-Horka vára

Ebben az időben kezd a falu népesedni és jobban kiépülni. Gróf Andrássy György idejében, a XVIII. században kastély épült, ami a mai szövetkezett épülete helyén állt, de sajnos nem maradt meg az utókor számára. Ebben a kastélyban született 1835. november 19-én gróf Andrássy Dénes a nagy emberbarát, mindenidők egyik legnagyobb és legnevesebb szívű humanistája, aki nagyon kötődött szülőhelyéhez, ezért feleségét Franciska grófnét is elhozta a hosszúréti kastélyába. Andrássy Antal püspöknek is kedvenc tartózkodási helye volt a várhosszúréti kastély.

vhr_templom2

Szent György templom

A falu dominása a kéttornyú katolikus templom, amellyet az Andrássy család építetett 1754-ben, barokk stílusban, mely 1782-ben lett rendbehozva. 1895-ben Andrássy Dénes teljesen átalakította a templomot már a kor szellemében gótikus elemekkel ötvözte. A templom magassága kb. 30 m, a falu felé eső toronyban vannak elhelyezve a harangok. A templompitvarban a falon az 1914-18-as első világháborúban elesett hősök emléktáblája található. A templom előtti tér jobb oldalán pedig az Ulman István és barátjai által készített kopjafák állnak, a II. világháborúban elesett hősök emlékének tiszteletére.

A faluban az első iskola 1820-ban létesült. Egy tanteremből állt, egy tanító vezetésével és a tanítás magyar nyelven folyt. Az iskola történetére vonatkozólag feljegyzések nem maradtak fel.

Az iskola épülete

Az iskola épülete

A későbbiekben a tanulók nagy száma és az épület alkalmatlansága miatt új iskoláról kellett gondoskodnia a falunak. Az új iskolát a falu a templommal szembeni üres telken építette fel az 1871 évben. Az építési költségeket az akkori uradalom fedezte a falu lakossága pedig közmunkával segítette az építkezést. Az iskola ma is működik, kibővítve óvodával és iskolai étkeztetéssel, sajnos nagyon alacsony létszámmal.

Falunk területének délkeleti részében található cseppkőbarlang, melyben a világ egyik legnagyobb cseppköve található, átmérője 8 m, magassága 32,6 m. A barlang meg van nyitva a nagyközönség számára. Háromszor naponta látogatható barlangi vezetővel tízes csoportokban.

Várhosszúrét község lakosságának a száma ebben a pillanatban közel 700 fő. Van néhány szlovák család is, de békében élnek a többséggel. Az iskolában magyar nyelven tanítanak és természetesen mindenütt magyarul beszélnek. Hosszúrét, ahogy a helyiek nevezik, büszkén őrzi múltját, magyarságát.

Az elmúlt rendszerben falunkban több tömegszervezet működött nagy sikerrel. Azok a szervezetek akik fennmaradtak a mai napig továbbra is nagyon jól működnek. Ide tartozik a CSEMADOK, Várhosszúréti ifjusági szervezet, sport helyi szervezete. Nagyon sok felépésük volt határon belül és határon túl is. A csemadok mellett működő Gyöngyvirág énekkórus nagyon sokszor szerepelt már különböző rendezvényeken falunapokon nagy sikerekkel. Legutolsó fellépésük az egyházi énekkarok találkozóján volt Várhosszúréten a Buzgói - Máriácska búcsújáró helyen. Futballcsapatunk a járási bajnokság első osztályában szerepel.

vhr_kezmuvvMegalakult a Gömöri Kézművesek Társulása, akik minden évben megrendezik a Gömöri Kézművesek Táborát falunkban. Nagy öröm számunkra, hogy külföldi gyerekeket is tudtunk fogadni a tábor keretében. Külön öröm tölt el bennünket, hogy az elmúlt években több tanuló és tanító vett részt Ragály községből, valamint Zubogyból és Ibrány városból is fogattunk gyerekeket és tanárokat a kézműves táborban. Ez volna falunk története dióhéjban.