hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja

Dr. Nagy Ferenc

Dr. Nagy Ferenc

Dr. Nagy Ferenc

1944. augusztus 22-én született Nyíregyházán. Édesapja a második világháborúban hősi halált halt. Általános iskolai tanulmányait Ib­rányban végezte, majd a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban érettségizett. A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1967-ben kapott magyar-történelem szakos tanári diplomát. 1984-ig az ibrányi Általános Iskolában tanított. A települések múltjára vonatkozó írásos és tárgyi emlékek gyűjtését mindig az oktató-nevelő munka szerves részének tekintette. A tanulók segítségével összegyűjtött néprajzi, történeti anyagból 1982-ben állandó helytörténeti gyűjteményt, múzeumot szervezett, melynek a működését azóta is segíti, támogatja.

1973-ban elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történelem-kiegészítő szakát. 1979-től 1984-ig történelem szakos szakfelügyelő volt az akkori Nyíregyházi járásban. Az oktató-nevelő munka és a honismeret témakörében az 1980-as évektől jelentek meg publikációi. A tudományos pályára készülve levéltári és múzeumi kutatásokat folytatott a Rétköz 18-19. századi történetéhez.

1984-ben felkérést kapott Dr. Németh Pétertől a megyei múzeumigazgató-helyettesi teendők ellátására. Munkahelye 1987. december 1-ig a Jósa András Múzeum lett.

1985-ben filozófia tanári szakos diplomát szerezett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 1986-ban elkezdett óraadóként tanítani a főiskolán. Szakterülete Magyarország 20. századi története, melyhez eredményesen hasznosította és hasznosítja ma is a korra vonatkozó levéltári gyakorlatot. 1985-ben védte meg a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén a dok­tori disszertációját, ennek témája Ibrány és a rétközi települések 18-19. századi története és néprajza volt.

1987-ben a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Művelődési Osztálya kérésére elvállalta a Me­gyei és Városi Művelődési Központ vezetését. A megye legnagyobb közművelődési intézménye életében a rendszerváltás előtti évek voltak a legnehezebbek. A közpénzek elapadásával, a társadalmi elvárások megváltozásával járó nehézségeket, új feladatokat sikerült megoldania. Vezetése alatt az intézmény megőrizte munkahelyeit, hozzájárult a civil társadalom önszerveződéséhez, a politikai pártok helyi szervezeteinek megalakulásához.

1990-ben a túlfeszített munka miatt egészségi állapota megromlott, kórházi kezelés után, orvosi tanácsra felmentését kérte. November 16-án áthelyezéssel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárához került, ahol kezdetben a kutatószolgálatban dolgozott, majd igazgatóhelyettesi beosztást kapott.

1993. július 2-án a Megyei Közgyűlés megbízta az igazgatói feladatok ellátásával, november 16-án pedig a Közgyűléstől öt évre szóló kinevezést kapott. 1998-ban és 2003-ban is sikeresen pályázott a vezetői állásra.

Igazgatói munkája tíz esztendeje alatt a levéltár szakmai munkája erősödött, nemzetközi kap­csolatai bővültek. Az új épület birtokbavételével lényegesen javultak a munkakörülmények, javult az irattárolás és az iratvédelem feltételrendszere is. A levéltár kiadványaival, tudományos rendezvényeivel elismerést szerzett, és fokozatosan a térség egyik tudományos műhelyévé vált.

Dr. Nagy Ferenc édesapja tiszteletére „Nagy Ferenc Emlékére” díjat alapított. Ezt évente az a várhosszúréti iskolás kapja, aki szorgalmas, példás magatartású. Eddig a következő tanulók vehettték át Dr. Nagy Ferenctől ezt a díjat:

2002 - Klárik Krisztina
2003 - Borsodi Viktória
2004 - Katrenič Pál
2005 - Mihók Jázmin
2006 - Klárik Viktória
2007 - Klárik Klaudia

2008 - Borsodi Emese
2009 - Szántó Klaudia
2010 - Klárik Alexandra
2011 - Borsodi Mátyás
2012 - Makkay Bianka

2008-ban Várhosszúrét községe díszpolgári címet adományozott Dr. Nagy Ferencenek.