hu sk

Krásnohorská Dlhá Lúka - oficiálne stránky obce

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

pridať reakciu16. Marec 2021., Utorok - Nezaradené

čítať ďalej

UZNESENIE č.4/2021

pridať reakciu9. Marec 2021., Utorok - Nezaradené

predchádzajúcich uznesení.
Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Krásnohorská Dlhá Lúka
s c h v a ľ u j e
prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade § 9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, vedenom na LV 1474, časť parcely č. 1504 vo výmere 50  m², [...]

čítať ďalej

UZNESENIE KŠ RV

pridať reakciu7. Marec 2021., Nedeľa - Nezaradené

uznesenie-c1-ks

čítať ďalej

POZVÁNKA

pridať reakciu24. Február 2021., Streda - Nezaradené

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 28.02.2021 (nedeľa) o 10.00 hod na obecnom úrade s týmto [...]

čítať ďalej

Celoplošné skríningové testovanie COVID-19

pridať reakciu20. Január 2021., Streda - Oznamy

Vážení občania, na základe uznesenia vlády SR zo dňa 17.1.2021 sa na Slovensku uskutoční celoplošné skríningové testovanie. Nepovinné skríningové testovanie v našej obci bude prebiehať v sobotu 23. 01. 2021 od 07.00 hodiny do 18.00 hodiny. Určeným odberným miestom je kultúrny dom. Na testovanie je potrené si doniesť platný občianský preukaz. Časový harmonogram na testovanie nie je určený.
Prestávka [...]

čítať ďalej

POZVÁNKA

pridať reakciu11. December 2020., Piatok - Nezaradené

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020 [...]

čítať ďalej

Zmluva o výpožičke

pridať reakciu3. December 2020., Štvrtok - Nezaradené

čítať ďalej