hu sk

Krásnohorská Dlhá Lúka - oficiálne stránky obce

POZVÁNKA

pridať reakciu11. December 2020., Piatok - Nezaradené

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020 [...]

čítať ďalej

Zmluva o výpožičke

pridať reakciu3. December 2020., Štvrtok - Nezaradené

čítať ďalej

Zámer

pridať reakciu30. November 2020., Pondelok - Nezaradené

Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo Obce Krásnohorská Dlhá Lúka
s c h v a ľ u j e
návrh predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade § 9a ods. 8. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, vedenom na LV 1474 z parcely č.1504 bude vyčlenený s geometrickým [...]

čítať ďalej

Rozpočet

pridať reakciu30. November 2020., Pondelok - Nezaradené

navrh-rozpoctu-rok-202020212022

čítať ďalej

Dodatok č.4 - Návrh

pridať reakciu26. November 2020., Štvrtok - Nezaradené

Návrh
Dodatok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Krásnohorská Dlhá Lúka
č. 02/2012,
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Dodatku č. 4 Vyvesený dňa: 25.11.2020
Zvesený dňa:

Týmto Dodatkom č. 4 sa VZN obce Krásnohorská Dlhá Lúka
č. 02/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné [...]

čítať ďalej

POZVÁNKA

pridať reakciu20. November 2020., Piatok - Nezaradené

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2020 [...]

čítať ďalej

Záverečný účet obce za rok 2019

pridať reakciu9. November 2020., Pondelok - Nezaradené

Návrh

Záverečný účet Obce
Krásnohorská Dlhá Lúka

a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019

Predkladá : Gabriel Klárik
Spracoval: Mária Kissová

V Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa 30.04.2020

Návrh záverečného účtu:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Krásnohorskej Dlhej Lúke dňa …….., uznesením č. ……………

Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ………………………………………………….
- zverejnený [...]

čítať ďalej

  • Eseménynaptár

  • Január 2021
   Po Ut St Št Pi So Ne
    123
   45678910
   11121314151617
   18192021222324
   25262728293031