hu sk

Várhosszúrét hivatalos honlapja


Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/column-one.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/obur.sk) in /home/html/obur.sk/obur.sk/varhosszuret/wp-content/themes/townshipTheme/single.php on line 5

Pozvánka

2020. június 21., vasárnap | carla

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO – KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. § 12 odst. 1 v znení neskorších predpisov týmto, ako starosta obce Krásnohorská Dlhá Lúka

Zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krásnohorská Dlhá Lúka, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2020 (streda) o 18.00 hod na obecnom úrade s týmto navrhovaným programom.

Program:

1. Otvorenie
a/ schválenie programu rokovania
b/ určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti kontrolóra na 2 polrok 2020

4. Prerokovanie zápisnice a protest prokurátora

5. Prenájom pozemkov(810/4)

6. Inventúra

7. Prevádzka 1. júla

8. Diskusia

9. Záver

Gabriel K l á r i k

starosta obce

Kategória: Általános.

Szóljon hozzá!